Skip to content

BirdLife International

Priolo, een voorbeeld van hoop…

Birdlife International presenteerde deze week op de Wereldtop over trekvogels in Abu Dhabi, het State of the World’s Birds Report’. Dit document bevat wereldwijde wetenschappelijke gegevens en geeft een algemeen beeld van de zorgwekkende achteruitgang van vogelsoorten wereldwiijd. Eén op de acht vogelsoorten loopt gevaar. zelfs soorten die als gebruikelijk werden beschouwd, vertonen nu scherpe dalingen van hun populaties, waarvan sommige zelfs met uitsterven worden bedreigd, zoals het geval is met de papegaaiduiker of de lijsterbes. Echter, in het midden van dit nogal zwarte scenario is er enige hoop. Succesverhalen zoals de PRIOLO, brengen enige hoop en tonen aan dat de instandhoudingsprojecten die in de afgelopen 15 jaar zijn geïmplenteerd een verschil hebben gemaakt.

Bron: SPEA Acores.

Nieuw Project Life Priolo

12 Portugese vrijwilligers werken gedurende de komende 6 maanden samen o.a. door het planten van nieuwe bomen voor het behoud van de priolo, om ook in 2019 – 2020 het voortbestaan van de priolo veilig te kunnen stellen.

Interesse in een vakantie in Portugal of op de Azoren?

Of misschien een combinatiereis?

Back To Top