Skip to content

De Azoren: geschiedenis

Een beknopt overzicht

Ontdekking en kolonisatie

Ofschoon enkele eilanden van de Azoren al wel bekend waren in de 14e eeuw werden ze officieel ontdekt in 1427 toen er aan wal werd gegaan op Santa Maria door de Portugese ontdekkingsreiziger Diogo de SilvesDiogo de SilvesDiogo de Silves. Vlak daarna volgde São Miguel. Rond 1450 volgde de ontdekking van de centrale en westelijke eilanden.

De Azoren lag voor Portugal zeer strategisch en was dan ook zeer belangrijk voor het land. Men leefde vooral van de veeteelt, landbouw en visserij. Er werd veel graan verbouwd, hierdoor waren er veel grootgrondbezitters. Van 1583 tot 1642 vallen de Azoren onder Spaanse heerschappij. Na het herstel van de Portugese onafhankelijkheid in 1642, floreerde de export van indigoblauwe kleurstoffen. In de 18e eeuw was de export van wijn en sinaasappelen een groot succes. In de 19e eeuw was er een grote terugval in de export landbouwproducten, de walvisindustrie groeide wel hard.

In 1976 kreeg de Azoren een vergaande autonome status met een eigen regering. De grondwet kwam een jaar later. De regeringszetel bevindt zich in Ponta Delgada en het parlement bevindt zich in Horta. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de walvisvangst definitief gestaakt.

 

Azoren?

De Azoren heeft zijn naam te danken aan de havik (Acor), helaas vergiste de eerste eilandbewoners zich in de vogel. Het bleek namelijk een buizerd te zijn en geen havik, echter de naam Azoren is gebleven. Op de vlag van de Azoren staat dan ook de havik afgebeeld.

 

Enkele belangrijke jaartallen per eiland

Santa Maria
1493: Christoffel Columbus legt aan in het plaatsje Anjos (in het noorden van Santa Maria) bij zijn terugkeer vanuit Amerika.

São Miguel
1874: begin van de theeproductie, tot nu toe de enige van Europa.

Terceira
1983: Angra do Heroismo wordt door Unesco als werelderfgoed benoemd.

Faial
1893: de installatie van de eerste onderzeese telegraafkabel die de verbinding vormde tussen Horta
en de rest van de wereld.

Pico
2004: Unesco benoemt het landschap van de wijnbouw op Pico aan als werelderfgoed.

São Jorge
1757: Een zware aardbeving heeft geleid tot vorming van tal van de huidige Fajäs, zoals de bekende Fajä da Caldeira de Santo Graciosa 2007: Opgenomen in het internationale netwerk van Biosfeerreservaten van de Unesco.

Flores
2009: Het eiland is toegevoegd aan het internationale Biosfeerreservaten netwerk van de Unesco.

Corvo
2007: Opname in het internationale netwerk van Biosfeerreservaten van de Unesco.

Back To Top