Skip to content

Privacybeleid

AVG / WBP / Cookies

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. Priolo Travel draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld volgens de nieuwe regels van de AVG.
Priolo Travel en uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk.

Priolo Travel draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld volgens de nieuwe regels van de AVG.
Priolo Travel en uw persoonsgegevens

Priolo Travel heeft voor het boeken van uw reis verschillende (persoons)gegevens nodig zoals, naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken en boeken van uw reis. Voorbeeld, boeken van tickets, hotels, verzekeringen, autohuur, factuur, betalingen en daarnaast gegevens van thuisblijvers in geval van nood.
Priolo Travel zorgt ervoor dat ten alle tijden uw persoonlijke gegevens worden beschermd en vertrouwelijk behandeld. Indien u vragen heeft over uw privacy dan horen wij graag van u

 

Het wettelijke kader van de AVG

Priolo Travel werkt conform de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Dit houdt voor ons het volgende in:

  • Priolo Travel verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en beperkt zich hierbij enkel tot die gegevens die hiervoor minimaal nodig zijn.
  • Priolo Travel vraagt uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben hebben voor het verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Priolo Travel geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Priolo Travel doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, vernietiging, verlies, vervalsing of openbaarmaking van deze gegevens waarin we gebruik maken van allerlei organisatorische en technische veiligingsmaatregelingen.
  • Priolo Travel is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal deze respecteren.

Cookies

Wij vragen om toestemming voor het plaatsen van cookies zoals sinds de invoering van de ‘cookiewet’ in veel gevallen verplicht is in Europa. Ofschoon deze website ook gebruik maakt van cookies, geldt deze verplichting voor ons niet. Uw privacy en persoonlijke gegevens zijn op priolotravel.nl veilig en wij informeren u graag hierover.

Cookies op Priolotravel.nl

De website van de Priolotravel maakt zeer beperkt gebruik van cookies – dat zijn kleine bestandjes dat meestal tijdelijk op uw computer worden opgeslagen en gekoppeld zijn aan functionaliteit op een website. Zolang deze cookies puur functioneel zijn en niet gebruikt worden om persoonlijke/privacy-gegevens te verzamelen of te analyseren, is de website vanuit privacy-oogpunt veilig. Priolotravel.nl maakt gebruik van Google Analytics om het functioneren van de website te monitoren. Dat gebeurt bij ons op basis van anonimiteit van bezoeker, onder die voorwaarde is het niet nodig hiervoor toestemming aan u te vragen. Wij weten dus niet wie u bent en wij achtervolgen u niet met advertenties..Zoals hieronder beschreven staat, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Andere cookies

Op Priolotravel.nl wordt naast het Analytics cookie soms een cookie gebruikt om een stukje functionaliteit aan te sturen. Dan heeft het cookie alleen een technisch doel om bijvoorbeeld de gebruikservaring zo optimaal mogelijk te maken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden.

  1. Er is een bewerkersovereenkomst tussen Priolotravel en Google over de Analytics gegevens.
  2. IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
  3. Het Analytics account van Priolotravel is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden.
  4. De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

Priolotravel voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden.

Opt out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

U kunt tevens het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Back To Top